декларация за поверителност

Ние в jumbo-bg.online се стремим да защитим вашите лични данни и да осигурим вашата сигурност в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Тази Декларация за поверителност обяснява каква информация събираме за вас, как използвам и споделям и какви права имате във връзка с личните ви данни.
Каква информация събираме за вас

Събираме информация, която не предоставяте доброволно при използване на нашите услуги и при регистрация в акаунта в нашия сайт Jumbo-bg.online. Тази информация може да включва вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, данни за фактуриране, данни за плащане, както и информация, която използвате при използване на услугата.
Как използваме информацията за вас

Използваме информацията, която събираме, за да ви предоставим нашите услуги и да управляваме вашите акаунти. Също така можем да използваме информацията, за да ви уведомим за нашите продукти и услуги, за да разрешим спорове и да съблюдаваме приложимите закони и разпоредби.
Споделяне на информацията за вас

Можем да споделяме информацията, която събираме, с трети страни, когато е необходимо да предоставим нашите услуги, като например с нашите доставчици на услуги или в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Не продаваме или наемаме вашите лични данни на трети страни за техни собствени цели.
Сигурност на данните

В jumbo-bg.online сме ангажирани със защитата на личните ви данни и сме приложили подходящи технически и организационни мерки за защита от неправомерен достъп, унищожаване, загуба, промяна или разкриване на личните ви данни.
Вашите права

Имате право да търсите достъп до личните ви данни, които събирате, и да коригирате, актуализирате или изтривате. Също така, имате право да потърсите ограничаване на обработката на вашите лични данни или да се противопоставите на обработката им, както и да потърсите пренос на данните. За да упражните тези права, моля, свържете се с нас на посочените контактни данни по-долу.
Промени в Декларацията за поверителност

Можем да актуализираме тази Декларация за поверителността от време на време, за да отразим промените в нашите услуги или в приложимите закони и разпоредби. В случай на значителни промени в Декларацията за поверителността, ще ви уведомим за тези промени, преди да влезете в сила.
Контакти

Ако имате въпроси или оплаквания относно нашата Декларация за бедност или начина, по който обработвате личните си данни, моля свържете се с нас на: www.jumbo-bg.online